Miras Hukuku

Miras Hukuku kapsamı, işinin vefatı veya gaipliği durumunda bu kişinin malvarlığının kimler arasında ne şekilde dağıtılayacağını düzenleyen hukuk dalıdır.

Miras esasları kapsamında mirasçı şekillerini de Miras Hukuku kapsamında belirlenir.

Miras esasları kapsamında iki tip mirasçı vardır. Tereke ve atanmış mirasçı olarak kabul edilen bu iki mirasçı çeşidinin kanunlar karşında esasları birbirinden farklıdır.

Kişiye bağlı olmayan, mirasçılarına intikal edebilen mal varlığı Tereke olarak adlandırılır. Atanmış mirasçı ise, yasal olarak miras bırakan kişinin mirasçısı olmadığı halde miras bırakan kişinin isteği ile mirasçı statüsüne getirilmesidir.

Miras Hukuku Kapsamında Verilen Hizmetler

  • Mirasın reddi
  • Tasarrufların iptali
  • Tereke tespiti
  • İzale-i şüyuu
  • Ecri misil
  • Varlık planlaması,
  • Vakıf tesis edilmesi
  • Yerli ya da yabancı fonların kurulması
  • Vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi
  • Veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi

Miras hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bu zorlu süreçte size yardımcı olacak yazıları blogumuzda bulabilirsiniz veya bize ulaşarak aklınızdaki soruları iletebilirsiniz.